Dokumenditöö

Koolitaja Ülle Moks

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 50 akadeemilist tundi

Õppekava: Bürootöö

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu

Koolituse läbiviimise aeg: märts kuni detsember 2020

Koolitaja on Ülle Moks. Ülle on HKHK majandusarvestuse ja bürootöö kutseõpetaja ning tal on pikaajaline töökogemus Maksu- ja Tolliametis. Tal on raamatupidaja-assistent  kutsekvalifikatsioon I järk.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes on huvitatud bürootöö alustesteadmistest

Õppe alustamise nõuded: põhiharidus, arvuti kasutamise oskus igapäevaste toimingute tegemisel.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • tuleb toime bürootöö halduse, bürooteeninduse, dokumenditööga, lähtudes organisatsiooni vajadustest ning koostab elektroonilise mapi oma töödest

Avatud õppe teemad on toodud täpsemalt õppekavas: 

  • loob dokumente vastavalt organisatsiooni nõuetele
  • võtab vastu ja registreerib dokumendid vastavalt nõuetele
  • hoiab dokumente vastavalt organisatsiooni nõuetele
  • kirjutab kutseid ja tänukirju, kasutades ilukirja ja kirjastiile
    kasutab dokumenditööga seotud terminoloogiat ning vormistab dokumente

Maksumus: 900,00 eurot

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

HKHK tööalaseid täienduskoolitusi on võimalik kasutada varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamisel (VÕTA) tasemeõppes.

Avatud õpe on tasemeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva mooduli. Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram