Eesti toit toiduturismi teenistuses- Eesti Vabariik 100

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi (20 õppetundi auditoorset töö ja 20 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: kokandus

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Teooriaklass 112, õppeköök. Koolituse käigus toimub õppekäik.

Koolituse läbiviimise aeg: 8. märts kuni 4. mai. Märtsis kell 17:00 -20:00 (4 õppetundi), kolmapäeviti (8., 15., 22., 29- õppekäik Puisesse, Nina tallu). Aprillis ja mais on õppepäeva pikkus 5 õppetundi (praktiline õpe toimub neljapäeviti), 5 õppepäeva, kell 17:00 – 21:00.

Koolitajad:

 • Aili Tervonen – kutseõpetaja; Eesti Põllumajandusülikool, kodumajandus Kutseõpetaja HKHKs alates 2001 aastast
 • Enna Kallasvee– Rahvusvaheline ärijuhtimise MBA, Turunduskoolituste läbiviimise kogemus HKHK-s ja praktiline töökogemus majutus- ja toitlustusettevõtte juhina.
 • Kersti Raak – EHRL kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige alates 2010, kokk tase IV kutsekvalifikatsioon
 • Tiina Sootalu -kutseõpetaja. Tallinna Ülikool, kutsepedagoogika. Kutseõpetaja HKHK-s alates 2005 aastast. EHRL Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige. Kokk tase IV kutsekvalifikatsioon

Sihtrühm: turismivaldkonnas toitlustus- ja majutusteenust pakkuva ettevõtte töötajatele toiduturismi alaseks enesetäienduseks. Õppijad, kes vajavad konkurentsivõime kasvatamiseks täienduskoolitust (erialase hariduseta tööealine elanik või vanuses 50+)

Eesmärk ja õpiväljundid:

 • kirjeldab Eesti ja Euroopa toidukultuuri turismi seisukohast
 • teab Eesti toidukultuuri ressursse ja võimalusi
 • koostab toiduturismi teenuste turunduskava
 • valmistab Eesti toidupärandi baasil toite

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Eesti rahvuslik toidupärand
 • Euroopa toidukultuur turismi teenistuses
 • Toiduturismi mõiste ja toiduturist nii Eestis kui maailmas
 • Eesti toiduturismi ressursid ja võimalused
 • Eesti toidupärandi baasil toidu valmistamine ja selle kujundamine toiduelamuseks

Grupi suurus: 17 inimest

Õppekava