Ehitusoskused on vajalikud igal ajal

Ehituseriasid on Läänemaal õpetatud järjepidevalt juba alates 1987. aastast, kui Uuemõisa mõisahoones alustasid õppetööd esimesed õppegrupid müürsepp-puusepp-betoneerijaid. Ehitusõpe jätkus 1990. aastal Taebla Kutsekeskkoolis, kus lisaks üldehitajatele hakati õpetama ehitusviimistlust ja õppimist alustasid esimesed restaureerijad. 2005. aastal kolis kutsekool tagasi Uuemõisa praegustesse Haapsalu Kutsehariduskeskuse koolihoonetesse ning sellest ajast alates on ehituserialade valik aina laienenud. Esimesena Eestis alustati ehitusplekkseppade ja kaldkatuse ehitajate koolitamist. Väga populaarnne on pottsepaõpe, uuendatud on kiviehitiste restaureerimise õppekava.

Ehituserialad noortele põhikooli järel

Põhikooli lõpetamise järel on HKHK-s võimalik õppida kahte eriala – ehitusviimistlust ja üldehitust. Õppetöö kestab 3 aastat, lõpetajad omandavad kutsekeskhariduse ning võimalus on sooritada ka riiklik kutsekvalifikatsioonieksam.

Ehitusviimistlust tulevad õppima nii noormehed kui neiud. Eelmise aasta vabariiklikel kutsevõistlustel olid edukamad just tütarlapsed. Ehitusviimistluse 2. kursuse õpilane Carolina Kuris saavutas III koha viimistlusvõistlusel, plaatimisvõistlusel saavutas 4. koha Loree Roots (samuti ehitusviimistluse 2. kursus). Ehitusviimistluse erialal õpitakse pahteldamist, tapetseerimist, maalritöid ja plaatimist.

Üldehituse (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus) eriala vajab rphkem füüsilist jõudu ja sobib paremini noormeeestele. Õppetöö käigus õpitakse müüri- ja betoonitöid, ehitusmõõdistamist, krohvimist ja puitkonstruktsioonide ehitamist. Kooli avaras ehitusmajas ehitatakse igal aastal valmis normaalmõõtudes väike maja, kus saab praktiseerida kõigi oluliste ehituskonstruktsioonide ja -sõlmede ehitamist.

Õppides täiskasvanuna töö ja pere kõrvalt

Sel sügisel avatakse õppetöö kahel täiskasvanud õppijate tsükliõppe erialal. Ehitusplekkseppasid koolitatakse Haapsalus juba neli aastat. Kaasaegses plekksepatööde õppeklassis õpitakse plekkdetailide valmistamist, valts- ja profiilplekk-katuste ning vihmaveesüsteemide paigaldamist ja plekk-katuste remonti ja hooldust.

Uuendatud õppekavaga alustatakse 5. taseme kutseõppes kiviehitiste restaureerijate õpetamist. Õpingute käigus omandatakse ülevaade kiviehitiste ajaloost ja traditsioonidest Eestis, restaureerimise, säästva renoveerimise ja muinsuskaitse põhimõtetest. Õpitakse hindama kiviehitiste kahjustusi, kavandama, dokumenteerima ja läbi viima restaureerimistöid. Õpingute alustamiseks on nõutav keskharidus ja erialane kutseharidus või töökogemus ehitusvaldkonnas.

Väljaspool õppetunde

Koolis õppimise ajal on võimalik elada kaasaegsetes õpilaskodudes, mis asuvad kooli vahetus läheduses. Samuti asuvad koolilinnakus lähestikku ehitusmaja, kooli peamaja ja söökla. Spordihuvilistel on vabal ajal võimalik tegeleda aktiivselt spordiga pallimängu treeningutes või jõusaalis.  HKHK-l on palju partnerkoole Euroopas, kus on võimalik osaleda tublimatel õpilastel ning sooritada oma välispraktika.

Koolil on hea bussiühendus Haapsalu kesk- ja tagalinnaga ning Harjumaa ja Tallinnaga. Transpordikulud kooli ja tagasi makstakse sõidupiletite alusel õppijatele tagasi. Noortele kutseõppuritele on ette nähtud tasuta koolilõuna ning tublimad õppijad saavad õppetoetust 60 eurot kuus. Majanduslike raskuste korral on võimalik taotleda koolis käimiseks ka eritoetust.

Vastuvõtuavaldusi Haapsalu Kutsehariduskeskusse õppima asumiseks saab esitada elektroonselt kooli kodulehel www.hkhk.edu.ee/vastuvott või esitada koolis kohapeal tööpäeviti kell 10-14.

Täpsem info erialade ja õppimisvõimaluste kohta vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon 666 1751.

Meie tegemised Facebookis HKHK EHITUS

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram