CNC-töötlemiskeskuse operaator

UUS ÕPPEKAVA

ÕPPEGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD!

Töökohapõhises õppevormis

Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlemine

Õppeaeg: 6 kuud

Õppekorraldus: 6. veebruar – 19. juuni 2018 teisipäeviti kell 17.00

Eriala lühitutvustus: CNC töötlemiskeskuse operaator on oskustöötaja, kes töötab CNC töötlemiskeskustel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Ta tunneb pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime ning kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid. CNC töötlemiskeskuse operaator loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd ja planeerib tööaega, täidab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.

Category:

Description

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus õpingutesse
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Tehnilise joonestamise alused
  • Materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel
  • Praktika

Valikõpingute moodulid

  • CAD – CAM tarkvara algõpe

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005. aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas.
Praktikad:  Töökohapõhise õppevormi korral läbitakse praktika, mis moodustab 65% õppekavast, oma töökohas.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda CNC-töötlemiskeskuse operaatori, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Töötukassa toetus CNC-töötlemiskeskuse erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on CNC-töötlemiskeskuse erialal õppima astujatel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Juba kooli nimekirja vastuvõetud õpilastele toetus ei kehti. Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule hooldustöötaja erialal

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram