Eneseareng läbi õppimise ja koostöö

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 48 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, II korrus 206. Õpperuum on mõeldud tasemeõppe elluviimiseks ning varustatud õppetööks vajalike vahenditega.

Õppekavarühm: isikuareng

UUS! Koolituse läbiviimise aeg: 11.09 – 17.11.19, kolmapäeviti, kell 17:00-20:00. Õppekäik 10:00 -16:30 (laupäeval).

Koolitajad on Reet Saareväli, Liina Krips, Eneli Uibo ja Ülle Ojamäe. Koolitajatel on psühholoogiaalaste ja suhtlemise koolituste läbiviimise kogemus, kõrgharidus psühholoogias või sotsiaaltöös ning pikaajaline koolitaja kogemus Haapsalu Kutsehariduskeskuses.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile huvilistele, kes soovivad enesearengukoolituse kaudu kujundada edasist õpiteed, arendada meeskonnatöö osku-

seid. Õppele on oodatud põhi- või keskhariduseta ja/või erialase  ettevalmistuseta täiskasvanud, potentsiaalsed täiskasvanud õppijad.

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõppuks õppija

 • mõistab oma soove ja vajadusi ning seab eesmärke ja sihte elukestvaks õppeks, kasutades selleks kaasaegseid õppimisviise;
 • osaleb meeskonnatöös ühiste reeglite loomisel ja lähtub kokkulepitud põhimõtetest, arvestades erinevaid arvamusi ja maailmavaateid.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas:

 • Enese tundmine ja eesmärkide seadmine (20 tundi)
  Inimese põhiolemus ja teadlik arenemine (erinevad testid). Vajadused ja väärtused. Enesehäälestamine, motiveerimine. Enese aktsepteerimine ja eesmärkideseadmine (vahe-eesmärgid). Erinevad rollid ja isikutüübid. Konfliktolukordade lahendamine.
 • Eesmärkidele pühendumine. Võimalused elukestvas õppes osalemiseks (4 tundi)
 • Koostöövõrgustiku kujundamine (10 tundi)
  Hoiakud ja väärtused ning nende mõju koostöös
  Mis oluliselt  soodustab ja takistab koostööd. Minu põhimõtted ja vajadused meeskonnas, koostöövõrgustikus. Minu roll meeskondades. Enesehindamine meeskonnaliikmena sulanduda meeskonda ja teha koostööd?
 •  Kaasaegne õppimine ja eneseareng (14 tundi)
  Suhtlemine ja suhtlemisviisid. Kaasaegne õppimine ja eneseareng.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram