Ennast ja abivajajat säästev ergonoomika ja abivahendite kasutamine inimeste hoolduses

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi (5 õppetundi auditoorset töö ja 35 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Koolituse läbiviimise koht: Läänemaa Haigla, Vaba tn 6, Haapsalu (III korrus)

Koolituse läbiviimise aeg:

 • 23.märts, Kaido Voogla (7 t) 9:00- 14:15
 • 24.märts, Kaido Voogla (7 t) 9:00- 14:15
 • 25.märts, Kadri Joost (6 t) 9:00 – 13:30
 • 30.märts, Kaido Voogla (8 t) 9:00 – 15:00
 • 1.apr, Kadri Joost (6 t) 9:00 – 13:30
 • 8.apr, Kadri Joost (6 t) 9:00 – 13:30

Koolitajad on Kaido Voogla ja Kadri Joost. Kadri Joost on lõpetanud (2003) Tartu Ülikooli, Liikumis- ja sporditeadused magister scientiarum ja Füsioteraapia. Ta töötab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Füüsilise rehabilitatsiooni talituse juhina (füsioterapeut). Kaido Voogla on lõpetanud Eesti Spordigümnaasiumi ja Tallinna Kosmeetikute ja Juuksurite Erakooli (üldmassaaz). Ta on Mediq Eesti OÜ (Eesti) tootejuht.

Sihtrühm: koolitusele on oodatud erineva töökogemuse ja haridustasemega sotsiaalvaldkonna töötajad Läänemaa Haiglast.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Kasutab hooldamisel ennast ja abivajajat säästvaid ergonoomilisi töövõtteid ja abivahendeid

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Ergonoomiliste töövõtete kasutamine töövõime säilitamiseks. (4 teoreetilist tundi)
 • Töö õige organiseerimine ja meeskonnatöö. Töökoha hindamine ja muutmine tervist säästvaks.
 • Ohud, vigastused suurte raskuste tõstmisel.
 • Füüsilise ülekoormuse põhjuseid ning nende vältimine
 • Tööst põhjustatud luu-lihaskonna ülekoormuse kahjustuse riskitegurid ning nende vältimine
 • Enamlevinud närvisüsteemi ja tugiliikumise elundkonna haiguseid, mis põhjustavad liikumispiiratust, liikumispuuet.
 • Inimese põhiasendid, põhiliigutused ja liikumine elu erinevatel etappidel. (10 praktilist tundi)
 • Asendid: kõhuli, selili, külili, toetatud ja halvatusega.
 • Keeramine, liigutamine, tõstmine ja liigutusvõtete valik.
 • Abivajaja abistamine erinevates keskkondades ja toimingutes (25 praktilist tundi)
 • Patsiendi teisaldamise meetodite põhimõtted ja rakendamine
 • Erinevate võtete kasutamine siirdamistel.
 • Liikumine voodis, istuma tõusmine, liikumine voodist toolile ja tagasi, istuva asendi korrigeerimine, WC kasutamine, kõndimisel abistamine, põrandalt ülesaitamine
 • Abivahendite kasutamine erinevate tegevuste korral
 • Lisainformatsiooni leidmine tervist säästvate töövõtete ja abivahendite tarbeks

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava