Ennast ja abivajajat säästev ergonoomika rasketes ja keerulistes situatsioonides

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Registreerin koolitusele tel 6661745, 5081016, koolitused@hkhk.edu.ee

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Koolituse läbiviimise koht: Läänemaa Haigla, Vaba tn 6, Haapsalu. Õpe toimub töökeskkonnas, kus on olemas kõik vajalikud vahendid. Ruumid vastavad õppeks vajalikele nõuetele, õppevahendid annab ja korraldab kool.

Koolituse läbiviimise aeg: 31.10, 10 tundi, 06.11, 10 tundi, kell 9:00

Koolitaja on Kaido Voogla. Kaido on Mediq Eesti OÜ (Eesti) – tootejuht ja Tallinna Kiirabi autojuht-kiirabitehnik ning koolitaja. HKHK sotsiaaltöö valdkonna kutseõpetaja.

Sihtrühm: koolitus on suunatud Läänemaa Haigla hooldustöötajatele (vajadusel ka medõed jt). Sihtgrupp on erineva töökogemuse ja haridustasemega  (enamasti vanuses 50+).

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • kasutab hooldamisel ergonoomilisi toovõtteid ja erinevaid abivahendeid.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Eelmise koolituse põhiteemade kordamine, koolituse sissejuhatuses.
  • Raskete ja keeruliste situatsioonülesannete lahendamine haigla hooldustöö
  • Tegutsemine üksi ja meeskonnas (otsustamise ja valiku alused).

Grupi suurus: 12 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele  tel 6661745, 5081016, koolitused@hkhk.edu.ee

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram