Ennast ja abivajajat säästev ergonoomika rasketes ja keerulistes situatsioonides

Registreerin koolitusele   

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: Uuemõisa Kodu, Neeme 5, Uuemõisa alevik, Haapsalu

Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Koolituse läbiviimise aeg: täpsustamisel

Koolitaja on Kaido Voogla. Kaido on Mediq Eesti OÜ (Eesti) – tootejuht ja Tallinna Kiirabi autojuht-kiirabitehnik ning koolitaja. HKHK sotsiaaltöö valdkonna kutseõpetaja.

Sihtrühm: koolitus on suunatud tervishoius töötavatele hooldustöötajatele (vajadusel sotsiaalhoolekandes töötavad inimesed ja ka medõed jt). Sihtgrupp on erineva töökogemuse ja haridustasemega  (enamasti vanuses 50+).

Õppele on oodatud Uuemõisa Kodu töötajad.

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

  • Kasutab hooldamisel ergonoomilisi töövõtteid ja erinevaid abivahendeid.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Eelmise koolituse põhiteemade kordamine, koolituse sissejuhatuses.
  • Tegutsemine üksi ja meeskonnas (otsustamise ja valiku alused).
  • Raskete ja keeruliste situatsioonülesannete lahendamine haigla hooldustöös.

Grupi suurus: 12  inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram