Ennast ja abivajajat säästev ergonoomika rasketes ja keerulistes situatsioonides

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi praktilist õpet

Õppekavarühm: teraapia ja taasutusravi

Koolituse läbiviimise koht: Läänemaa Haigla, Vaba tn 6 Haapsalu

Koolituse läbiviimise aeg: 2. november, 7. november ja 8. november

Koolitaja on Kaido Voogla. Kaido on  Mediq Eesti OÜ (Eesti) – tootejuht. Tallinna Kiirabi (Eesti) – Tallinna Kiirabi välijuht.

Sihtrühm: koolitus on suunatud Läänemaa Haigla hooldustöötajatele (vajadusel ka meditsiiniõed jt). Sihtgrupp on erineva töökogemuse ja haridustasemega.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

  • kasutab hooldamisel ergonoomilisi toovõtteid ja erinevaid abivahendeid

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

  • Eelmise koolituse põhiteemade kordamine, koolituse sissejuhatuses.
  • Tegutsemine üksi ja meeskonnas (otsustamise ja valiku alused).
  • Raskete ja keeruliste situatsioonülesannete lahendamine haigla hooldustöös.

Grupi suurus: 12 inimest

Info ja registreerimine koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, 666 1745, 521 8963.

Õppekava

Osaleja avaldus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda ka HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita avaldus, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus (motivatsioonikiri Teie avaldusel). Avaldust ei pea veel allkirjastama. Täidetud avaldust ootame tagasi aadressil koolitused@hkhk.edu.eeTeiega võetakse ühendust.