Abikokk (töökohapõhises õppes)

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 3. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: baashariduse nõudeta

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: statsionaarne, töökohapõhine õpe, tsükliõpe, 1 kord kuus, N-R

Eriala lühitutvustus: Abikoka eriala lõpetaja omab teadmisi, mis on vajalikud töötamiseks koka abilisena toitlustuses. Ta tunneb erinevaid toiduaineid ja oskab valmistada lihtsamaid toite ning omab köögiseadmete kasutamise, koristamise, hügieeni, klienditeeninduse ja köögitöö alaseid teadmisi.  Valitud eriala eeldab valmisolekut töötamiseks nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja hilisõhtutel.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Toitlustamise alused
  • Teeninduse alused
  • Abikoka praktilise töö alused
  • Abikoka praktika

Valikõpingute moodulid:

  • Pagari- ja kondiitritööd’
  • Toitlustamise alused

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes ja asutustes praktikajuhendaja juhendamisel.
Praktikad: Töökohapõhise õppevormi korral moodustab praktika vähemalt 65% õppest ning toimub oma töökohas.

Õppekava

Õppekeskkond

Video

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram