Bürootöötaja

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: mittestatsionaarne, tsükliõpe 2 korda kuus, N-L

Eriala lühitutvustus: Bürootöötaja tegeleb organisatsioonis bürootöö ladusa toimimise tagamise, klientide teenindamise ning dokumenditööga. Tema teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet. Bürootöötaja tööülesanded eeldavad head suhtlemisoskust, võimet kiirelt, paindlikult ning korrektselt tegutseda. Peamisteks töödeks on info edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine, andmesisestus ja ametikohtumiste teenindamine. Kaasaegne ettevõtlus vajab väga heade arvutioskustega spetsialiste, seetõttu arendame ka infospetsialistide erinevaid digioskusi.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Bürootöö haldus
  • Bürooteenindus
  • Dokumenditöö

Valikõpingute moodulid:

  • Raamatupidamise algteadmised
  • Arhiivitöö

Õppebaas: Bürootöö õpe toimub kooli õppe- ja arvutiklassides.
Praktikad: Praktika toimub ettevõtete ja ametiasutuste büroodes või kontorites.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Bürootöötaja tase 4 kutsekvalifikatsiooni.
Edasiõppimise võimalused: Õpinguid on võimalik jätkata kõrgkoolis. Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik jätkata õpinguid Raamatupidaja tase 5 õppekaval.

Õppekava

Õppekeskkond

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram