Ehitusplekksepp

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 3. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Õppekava eesmärgiks on tundma õppida valtsplekk-katuse paigalduseks kasutatavaid materjale, nende omadusi, aluskatuse ehitamise nõudeid ning valtskatuste ehitusfüüsikalisi protsesse. Õpitakse kasutama plekksepatööks vajalikke töövahendeid ning töös ettetulevate sõlmede lahendamist ja kombineerimist.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Ehitusplekksepa üldteadmised
  • Plekkdetailide valmistamine
  • Plekkdetailide ja plekk-katete paigaldamine fassaadidele
  • Valtskatuste paigaldamine
  • Profiilplekk-katuste paigaldamine

Valikõpingute moodulid:

  • Vihmaveesüsteemide paigaldamine
  • Plekk-katuste remont ja hooldus
  • Katuse turvatoodete paigaldamine

Õppebaas: HKHK ehitusmajas asub plekksepatööde õppeklass õppetööks vajalike masinate, tööpinkide ja tööriistadega.
Praktikad: Ettevõttepraktika plekksepatöökojas toimub paralleelselt õppetööga. Kõik praktikad lõpevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Ehitusplekksepp, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram