Ehitusviimistlus

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidus

Nõuded alustamiseks: põhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppeaeg: 3 aastat

Õppekorraldus: Õppetöö alguses õpitakse koos ehituse üldiseid aluseid. Peale 4 kuud toimub õppekava täpsem valik ehituspuusepa, ehitusviimistluse ja üldehituse eriala vahel, mille järel jätkatakse õpinguid valitud erialal.

Eriala lühitutvustus: Ehitusviimistlejad töötavad ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes, kus nad tegelevad ehituspindade lõppviimistlemisega.

Nad krohvivad, pahteldavad, värvivad, tapeedivad ja plaadivad hoonete sise- ja välispindu.

Ehitusalal on oluline koostöö, sest ühe ehitusbrigaadi tegevusest sõltub järgnev ehitusetapp. Töö on tükitöö ja vastavalt tehtud tööle toimub ka tasustamine.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Sissejuhatus õpingutesse
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Tasandustööd
 • Krohvimistööd
 • Soojusisolatasiooni liitsüsteemide paigaldamine
 • Kuivkrohvplaatide paigaldamine
 • Rullmaterjalide paigaldamine seintele
 • Dekoratiivviimistlus

Üldõpingute moodulid:

 • Keel ja kirjandus
 • Kunstiained
 • Loodusained
 • Sotsiaalained
 • Matemaatika
 • Võõrkeel

Valikõpingute moodulid:

 • Tellingud ja töölavad
 • Hüdroisolatsioonitööd siseruumides
 • Plaatimistööd
 • Erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine
 • Erialane soome keel
 • Üldkehaline ettevalmistus
 • Arvutiõpetus

Õppebaas: HKHK ehitusmaja võimaldab viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest lõpetades puitkarkassmajade ehitamiseni välja. Ehitustundides on võimalik õppida rullmaterjalide paigaldamist seinale, värvimist, pahteldamist, teha erinevaid krohvimistöid ning õppida plaatimist. Meie kooli head koostööpartnerid on Knauf, Kiilto ja Wieneberger, kes viivad läbi praktilisi koolitusi uute ehitusmaterjalide tundmaõppimiseks.
Praktikad: Praktika kestvus kolme õppeaasta jooksul on 24 nädalat. Igal õppeaastal viibib õpilane 8 nädalat väljaspool kooli ehitusettevõttes, kus ta saab otse praktikajuhendaja käe all täita erinevaid erialaseid ülesandeid.
Kutseeksamid: Õpilastel on võimalik taotleda Maaler, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksami võtab vastu Eesti Ehitusettevõtjate Liidu (EEEL) poolt moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad ehitusspetsialistid ja teiste kutseõppeasutuste erialaõpetajad.
Edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikakõrgkoolis saavad õpilased jätkata ehitusalaseid õpinguid rakenduskõrgharidusõppes. Sisseastumisel annab lisapunkte kutsekooli lõputunnistus, mis ühtlasi võimaldab paremini konkureerida sisseastumise pingereas. Samuti on võimalik jätkata õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuses spetsialiseerudes ehitusplekksepa , kaldkatuseehitaja või kiviehitiste restauraatori eriala oskuste omandamisele.

Õppekava 

Õppekeskkond

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram