Hooldustöötaja

Soovin avaldust esitada

Õppeliik3. taseme kutseõpe, 4. taseme kutseõpe

Nõuded alustamiseks: 3. tasemel haridusnõudeta; 4. tasemel hooldustöötaja 3. taseme olemasolu

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Kirjeldus

Hooldustöötaja 3. tase

Põhiõpingute moodulid:

 • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
 • Majapidamistööde korraldamine
 • Esmaabi andmine
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingute moodulid kujunevad sihtgrupi vajadustest tulenevalt:

 • Töö eakatega ja aktiviseerivad tegevused
 • Käte ja jalgade hooldus eakale ja puudega kliendile
Hooldustöötaja 4. tase

Põhiõpingute moodulid:

 • Hoolduse alused
 • Hooldustoimingud
 • Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
 • Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
 • Töö lastega peredega
 • Töö eakatega
 • Töö erivajadustega inimestega
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus

Valikõpingute moodulid:

 • Arvutiõpetus
 • Võõrkeel (soome, vene)
 • Rehabilitatsiooni alused
 • FIE ettevõtlustegevus
 • Hooldus neuroloogiliste ja kirurgiliste haiguste korral – praktikum

Õppebaas:  Teoreetiline ja osa praktilisest õppest toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe  Haapsalu sotsiaal- ja rehabilitatsiooniasutustes.
Praktikad: Praktika toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.
Kutseeksamid: Õpilastel on võimalik taotleda Hooldustöötaja tase 3 või tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Hooldustöötaja tase 3 õppekava

Hooldustöötaja tase 4 õppekava

Välispraktikablogid Pille ja Heli Taanis, Heli Inglismaal, Praktikale Taani

Töötukassa toetus hooldustöötaja erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on võimalik alates 1. maist 2017 hooldustöötaja erialal õppima astumisel taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Juba kooli nimekirja vastuvõetud õpilastele toetus ei kehti. Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule hooldustöötaja erialal

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram