Hooldustöötaja

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Hoolduse alused
 • Hooldustoimingud
 • Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
 • Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
 • Töö lastega peredega
 • Töö eakatega
 • Töö erivajadustega inimestega
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus

Valikõpingute moodulid:

 • Arvutiõpetus
 • Võõrkeel (soome, vene)
 • Rehabilitatsiooni alused
 • FIE ettevõtlustegevus
 • Hooldus neuroloogiliste ja kirurgiliste haiguste korral
 • Abivajaja käte ja jalgade hooldus

Õppebaas:  Teoreetiline ja osa praktilisest õppest toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe  Haapsalu sotsiaal- ja rehabilitatsiooniasutustes.
Praktikad: Praktika kestvus kahe õppeaasta jooksul on 20 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Hooldustöötaja tase, 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram