Hooldustöötaja (töökohapõhine õpe)

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 3. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: haridusnõue puudub

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: töökohapõhine õpe

Eriala lühitutvustus: Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
  • Majapidamistööde korraldamine
  • Esmaabi andmine
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingute moodulid kujunevad sihtgrupi vajadustest tulenevalt:

  • Töö eakatega ja aktiviseerivad tegevused
  • Käte ja jalgade hooldus eakale ja puudega kliendile

Praktikad: Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on kuus kuud. Juba tööalaga seotud õppijad saavad sobivusel sooritada praktika oma töökohas. Töökohapõhise õppevormi korral läbitakse vähemalt 65% õppest oma töökohas.

Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Hooldustöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus hooldustöötaja erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on alates 1. maist 2017  hooldustöötaja erialal õppima astumisel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Juba kooli nimekirja vastuvõetud õpilastele toetus ei kehti. Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule hooldustöötaja erialal

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram