IT-süsteemide nooremspetsialist (kutseõpe)

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekavarühm: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina.

Category:

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
 • Rakendustarkvara
 • Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond
 • IT süsteemide riistvara
 • Arvutivõrgud ja võrguseadmed
 • Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
 • Windows operatsioonisüsteemide haldamine
 • Linux/BSD operatsioonisüsteemide haldamine
 • Operatsioonisüsteemid
 • Rakendusserverite haldus
 • Skriptimisvahendid
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingu moodul:

 • Laivõrgud

Õppebaas: õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegse sisustusega arvutiklassid, kokku ligi 100 arvutit. Sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikate läbiviimiseks.
Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes. Praktikat võib hakata sooritama juba I kursuse lõpust, lähtuvalt koolis läbitud teemadest. Põhiline osa ettevõttepraktikast toimub II kursuse teises pooles.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik infotehnoloogia I taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks sooritada üks EUCIP (European Certificate of Informatic Professionals) valdkonna eksamitest – juhtimine, arendus või haldus. Infotehnoloogia II taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks tuleb sooritada kõigi kolme valdkonna (juhtimine, arendus ja haldus) eksamid. Eksami edukalt sooritaja saab rahvusvahelise IT-spetsialisti ja Eesti kutsekvalifikatsioonitunnistuse.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus IT-valdkonnas õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on alates 1. maist 2017 IT-valdkonnas õppima astujatel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Juba kooli nimekirja vastuvõetud õpilastele toetus ei kehti. Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule IT-valdkonnas

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram