IT-süsteemide nooremspetsialist (kutseõpe)

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekavarühm: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina.

Category:

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
 • Rakendustarkvara
 • Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond
 • IT süsteemide riistvara
 • Arvutivõrgud ja võrguseadmed
 • Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
 • Windows operatsioonisüsteemide haldamine
 • Linux/BSD operatsioonisüsteemide haldamine
 • Operatsioonisüsteemid
 • Rakendusserverite haldus
 • Skriptimisvahendid
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingu moodul:

 • Laivõrgud

Õppebaas: õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegse sisustusega arvutiklassid, kokku ligi 100 arvutit. Sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikate läbiviimiseks.
Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes. Praktikat võib hakata sooritama juba I kursuse lõpust, lähtuvalt koolis läbitud teemadest. Põhiline osa ettevõttepraktikast toimub II kursuse teises pooles.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik infotehnoloogia I taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks sooritada üks EUCIP (European Certificate of Informatic Professionals) valdkonna eksamitest – juhtimine, arendus või haldus. Infotehnoloogia II taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks tuleb sooritada kõigi kolme valdkonna (juhtimine, arendus ja haldus) eksamid. Eksami edukalt sooritaja saab rahvusvahelise IT-spetsialisti ja Eesti kutsekvalifikatsioonitunnistuse.

Õppekava

Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram