IT-tehnik

UUS ERIALA!

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus ja elementaarne arvutikasutamise oskus

Õppekavarühm: Andmebaaside ja -võrgu disain ning haldus

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus

Eriala lühitutvustus:

IT tehnik on vahelüli IT ja maailma vahel. Sinu peamine eesmärk on tulevikus tagada infosüsteemis hea tehniline kasutajatugi ja toimiv elektrooniline töökeskkond. Sinu haldusala on lai, sest pead aru saama ülesande või mure sisust. Tegeled ilmnenud vigade põhjuste välja selgitamisega. Prioritiseerima ülesandeid ja suutma leida parimad lahendused. Sinult oodatakse vastutuse võtmist ning töö tegemise oskust nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.  

Kui omad lahenduse leidmisele suunatud suhtumist, oskust oma aega ja tegevusi planeerida ning tahet õppida ja areneda, siis see eriala on just Sulle.

Category:

Kirjeldus

Õppe käigus läbitavad teemad:

  • IT alase toe osutamine;
  • IT lahenduste esmane haldamine ja probleemide lahendamine;
  • infosüsteemide ja liideste probleemide tuvastamine ja dokumenteerimine;
  • erinevad operatsioonisüsteemide tundmine;
  • riist- ja tarkvara paigaldamine ja testimine;
  • riistvara hooldus ja remont;
  • arvutivõrkude ja programmeerimise alused.

Õppebaas: õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegse sisustusega arvutiklassid, kokku ligi 100 arvutit. Sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikate läbiviimiseks.
Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes.

Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 IT-tehniku osakutse.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus IT-valdkonnas õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on võimalik IT-valdkonnas õppima astujamisel taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Juba kooli nimekirja vastuvõetud õpilastele toetus ei kehti. Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram