IT-tugiisik

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 3. taseme kutseõpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekavarühm: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: IT-tugiisiku ülesandeks on standardsete IT- alaste probleemide lahendamine, edastades neist keerulisemad vanemspetsialistidele. IT tugiisiku põhilised tööülesanded on IT-süsteemide lahenduste juurutamine, katsetamine, dokumentatsiooni koostamine, kasutajatugi, teenuste osutamine ja infoturbe tagamine.

Category:

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
 • Süsteemitarkvara
 • IT-süsteemide riistvara
 • Arvutivõrgud
 • Praktika

Valikõpingute moodulid:

 • Teenuste haldamine
 • Suhtlemine klienditeeninduses
 • Projektijuhtimine
 • Laivõrgud ja MS serverid
 • Multimeedia
 • Objektorienteeritud programmeerimine

Õppebaas: õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegse sisustusega arvutiklassid, kokku ligi 100 arvutit. Sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikate läbiviimiseks.
Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes.

Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda IT-tugiisik, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus IT-valdkonnas õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on alates 1. maist 2017 IT-valdkonnas õppima astujatel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Juba kooli nimekirja vastuvõetud õpilastele toetus ei kehti. Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram