Kaldkatuseehitaja

Soovin avaldust esitada

Õppeliik3. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: mittestatsionaarne, tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Kaldkatuseehitaja ehitab erinevaid katusekattematerjale kasutades sademetekindla katuse. Ta paigaldab tuuletõkke, aluskatte ja roovitise, ehitab vajalikud sõlmed ning paigaldab kattematerjali. Kaldkatuseehitaja vajadusel ka lammutab ja parandab olemasolevaid katuseid.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Sissejuhatus kaldkatuseehitaja eriala õpingutesse
 • Ehitusjoonestamise alused
 • Kaldkatuse katmine profiilplekiga
 • Kaldkatuse katmine laineplaadiga
 • Kaldkatuse katmine katusekiviga
 • Kaldkatuse katmine bituumen-, klaas-, PVC- ja muude tehismaterjalidega
 • Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine ja räästa vormistamine
 • Praktika ettevõttes

Valikõpingute moodulid

 • Kaldkatuste katmine traditsiooniliste katusekattematerjalidega
 • Kaldkatuse katmine puitmaterjalidega
 • Erialane võõrkeel

Õppebaas: HKHK ehitusmaja tingimused võimaldavad viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest  puitkarkassmajade ehitamiseni välja.
Praktikad: Ettevõttepraktika ehitusfirmas toimub paralleelselt õppetööga.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Kaldkatuseehitaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram