Üldehitus

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidus

Nõuded alustamiseks: põhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppeaeg: 3 aastat

Õppekorraldus: Õppetöö alguses õpitakse koos ehituse üldiseid aluseid. Peale 4 kuud toimub õppekava täpsem valik ehituspuusepa, ehitusviimistluse ja üldehituse eriala vahel, mille järel jätkatakse õpinguid valitud erialal.

Eriala lühitutvustus: Ehitaja põhilised tööülesanded on tellistest, looduskividest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte, kaminate, korstnate, postide, võlvide ehitamine ja remont, tellingute püstitamine, betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide valmistamine.

Ehitusalal on oluline koostöö, sest ühe ehitusbrigaadi tegevusest sõltub järgnev ehitusetapp. Töö on tükitöö ja vastavalt tehtud tööle toimub ka tasustamine.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Sissejuhatus kutseõpingutesse
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Ehitusjoonestamise alused
 • Müüritööde alused
 • Müüritööd
 • Hüdro- ja soojusisolatsioonitööd
 • Betoonitööd
 • Ehitusmõõdistamise alused
 • Müüritööde praktika
 • Betoonitööde praktika
 • Troppimine ja tõstetööd
 • Krohvimistööd

Üldõpingute moodulid:

 • Keel ja kirjandus
 • Kunstiained
 • Loodusained
 • Sotsiaalained
 • Matemaatika
 • Võõrkeel

Valikõpingute moodulid:

 • Tellingud ja töölavad
 • Katusekonstruktsioonide ehitamine
 • Maalritööd
 • Kuivkrohvplaatide paigaldamine
 • Erialane soome keel
 • Üldkehaline ettevalmistus

Õppebaas: HKHK ehitusmaja tingimused võimaldavad viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest  puitkarkassmajade ehitamiseni välja. Ehitustundides on võimalik õppida katuste ehitamist, värvimist, teha erinevaid krohvimistöid ning õppida betoneerimist. Meie kooli head koostööpartnerid on Knauf, Kiilto ja Wieneberger, kes viivad läbi praktilisi koolitusi.
Praktikad: Praktika kestvus kolme õppeaasta jooksul on 24 nädalat. Igal õppeaastal viibib õpilane 8 nädalat väljaspool kooli ehitusettevõttes, kus ta saab otse praktikajuhendaja käe all täita erinevaid erialaseid ülesandeid.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Müürsepp, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksami võtab vastu Eesti Ehitusettevõtjate Liidu (EEEL) poolt moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad ehitusspetsialistid ja teiste kutseõppeasutuste erialaõpetajad.
Edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikakõrgkoolis saavad õpilased jätkata ehitusalaseid õpinguid rakenduskõrgharidusõppes. Sisseastumisel annab lisapunkte kutsekooli lõputunnistus, mis ühtlasi võimaldab paremini konkureerida sisseastumise pingereas.Samuti on võimalik jätkata õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuses spetsialiseerudes ehitusplekksepa , kaldkatuseehitaja või kiviehitiste restauraatori eriala oskuste omandamisele.

Õppekava
Õppekeskkond

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram