Kokk

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidus

Nõuded alustamiseks: põhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus:Kokk valmistab maitsvat toitu erinevaid toiduaineid kokku sobitades ja erinevaid kuum- ning külmtöötlemise võtteid kasutades. Kokk teeb toitudele retseptid ja  valmistab roogi retsepti  järgi ning serveerib neid isuäratavalt ning kunstipäraselt pidades silmas tunnustatud serveerimisnõudeid. Kokatöö on meeskonnatöö, mille juures ta arvestab klientide soovidega, tegutseb eetiliselt ja esteetiliselt. Koka töö eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 • Karjääri planeerimise ja ettevõtluse alused
 • Toitlustamise alused
 • Teeninduse alused
 • Abikoka praktilise töö alused
 • Toiduvalmistamise alused
 • Koka praktilise töö alused
 • Toiduvalmistamine
 • Abikoka praktika
 • Koka praktiline töö
 • Kokatöö praktika

Üldõpingute moodulid:

 • Keel ja kirjandus
 • Kunstiained
 • Loodusained
 • Sotsiaalained
 • Matemaatika
 • Võõrkeel

Valikõpingute moodulid:

 • Suurköögi praktika
 • Restorani teenindus
 • Eritoitlustus
 • Rahvusköögid
 • Veiniõpetus
 • Prantsuse keel
 • Soome keel
 • Vene keel
 • Pagari ja kondiitritööd
 • Restorani praktika

Õppebaas: Praktiline õppetöö toimub kooli värskelt uuenenud õppeköögis, kooli sööklas ja söögisaalis.
Praktikad: I õppeaastal toimub 8-nädalane abikoka praktika, millest pool toimub kooli sööklas ja pool toitlustusettevõttes. II õppeaastal toimub 10-nädalane suurköögipraktika, millest pool aega praktiseeritakse kooli sööklas ja pool aega toitlustusettevõttes. III õppeaastal toimub 8-nädalane restoranitöö praktika, mis jaguneb koolipraktikaks ja ettevõttepraktikaks.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Kokk või Kelner, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL), kelle poolt on ka moodustatud eksamikomisjon. Eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
Edasiõppimise võimalused: Õpinguid on võimalik jätkata kõrgkoolis või keskhariduse baasil kutseõppeerialadel, Haapsalu Kutsehariduskeskuses Toitlustuskorralduse, tase 5 õppekaval.

Õppekava

Õppekeskkond

Video

Välispraktikablogid “Trühvleid sigadele” “Ikka rohkem võid”.

HKHK TOIT

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram