Kutseõppe 3. tase

Kolmanda taseme kutseõpe – haridusnõuet õpingute alustamiseks pole, õpinguid saavad alustada ka põhihariduseta inimesed.

Õppe maht on 15–120 EKAP*, praktilise töö ja praktika osakaal õppekavas on vähemalt 50%.

Kirjeldus

* EKAP – Eesti kutsehariduse arvestuspunkt. Üks EKAP vastab 26 tunnile õpilase õpinguteks kulutatud tööle. Ühe õppeaasta maht on 60 EKAP.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram