Kutseõppe 5. tase

Viienda taseme kutseõpe ehk kutseeriharidusõpe – õpingute alustamise tingimuseks on keskharidus.

Viienda taseme õppekavad jagunevad:

  • esmaõppe õppekavad – õppe maht on 120–150 EKAP*, praktilise töö ja praktika osakaal õppekavas on vähemalt 50%
  • jätkuõppe õppekavad – õpingute alustamiseks on lisaks keskharidusele vajalik 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või sellele vastavad oskused ja teadmised, õppe maht on 15–60 EKAP*, praktilise töö ja praktika osakaal õppekavas on vähemalt 50%.

Kirjeldus

* EKAP – Eesti kutsehariduse arvestuspunkt. Üks EKAP vastab 26 tunnile õpilase õpinguteks kulutatud tööle. Ühe õppeaasta maht on 60 EKAP.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram