Lapsehoidja

Soovin avaldust esitada

Töökohapõhises õppevormis 

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: keskharidus

Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: töökohapõhine õpe

Eriala lühitutvustus: Lapsehoidja peamiseks ülesandeks on laste hoidmine ja nende eakohane arendamine, lastega tegelemine ja mängimine, turvalise keskkonna tagamine, terviseseisundi jälgimine ja suhtlemine lapsevanematega.  Lapsehoiuteenust võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Turvalise kasvukeskkonna tagamine
  • Lapse arengu toetamine
  • Lapse tervise edendamine ja haige lapse hooldamine
  • Koostöö lapsevanema/hooldajaga
  • Erivajadusega lapse hoidmine
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingute moodulid kujunevad sihtgrupi vajadustest tulenevalt:

  • Erinevate digivõimaluste kasutamine lapse arenguks
  • Suhtlemisoskused

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub koolis 4 päeval kuus, praktiline õpe lasteasutustes.
Praktikad: Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on kuus kuud. Töökohapõhise õppevormi korral läbitakse vähemalt 65% õppest oma töökohas.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Lapsehoidja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram