Maaler

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppeaeg: 1 aasta

Eriala lühitutvustus: Maaler pahteldab ja värvib hoonete sise- ja välispindu ning teeb sageli ka tapeetimistöid. Tema töö annab pindadele puhta, uue ja värske ilme. Töötada tuleb enamasti seistes ja ronimist on palju. See eeldab head füüsilist vormi, vastupidavust ja kõrgusekartmatust. Maaler töötab üldjuhul siseruumides, kuid ta pahteldab ja värvib ka ehitiste välispindu. Valmis tuleb olla vahetustega tööks. Olenevalt tellijast ja objekti valmimistähtajast töötavad maalrid ka puhkepäevadel, hilisõhtul ja isegi öösiti.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Ehitiste sise- ja välispindade värvimine ja lakkimine
  • Seinte katmine rullmaterjalidega
  • Dekoratiivviimistlus dekoratiivvärvidega

Valikõpingute moodulid:

  • PVC põrandakatete paigaldus
  • Kujunduse alused

Õppebaas:  HKHK ehitusmaja võimaldab viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest lõpetades puitkarkassmajade ehitamiseni välja. Ehitustundides on võimalik õppida rullmaterjalide paigaldamist seinale, värvimist, pahteldamist, teha erinevaid krohvimistöid ning õppida plaatimist. Meie kooli head koostööpartnerid on Knauf, Kiilto ja Wieneberger, kes viivad läbi koostöös erialaõpetajatega tundide raames praktilisi koolitusi uute ehitusmaterjalide tundmaõppimiseks ja kasutamiseks.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Maaler, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. 

Õppekava

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram