Majutusettevõtte juhtimine

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 5. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt 4. või 5. taseme Hotelliteenindaja kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Õppekavarühm:  Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 6 kuud

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 koolipäeva kuus

Eriala lühitutvustus: Erialal õppimine annab võimaluse töötada majutusasutuses keskastme juhina ja annab algteadmised majutusettevõtte loomiseks.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Turismimajanduse alused
  • Teenuste disain ja turundus
  • Majutusettevõtte juhtimine ja finantsjuhtimise alused
  • Praktika
  • Arvutiõpetus

Praktikad: Õpilased läbivad majutusettevõtte juhtimise praktika majutusettevõttes, mis kestab 10 nädalat ja toimub jooksvalt õppetöö kõrval. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool erialast töökogemust praktika osana.
Kutseeksamid: Eriala lõpetajal on võimalik taotleda Hotelliteeninduse spetsialist, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava