Majutusteenindus

Soovin avaldust esitada

Uus õppekava menetlemisel TURISMIETTEVÕTTE TEENINDAJA

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidus

Nõuded alustamiseks: põhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: Majutusteenindaja võib töötab erinevates majutusasutustes kas vastuvõtuleti töötajana, konverentsiteenindajana, korruse perenaisena, restoraniteenindajana, spaa-, toa- ja puhastusteenindajana või leiab tööd ilumaailmas. Klientide teenindamisel on oluline suhtlemisoskus, pingetaluvus, oskus kiiresti leida parimaid lahendusi probleemolukordade lahendamiseks ja hea väljendus- ning võõrkeelteoskus. Majutusasutuse kliendid vajavad teenindamist ööpäevaringselt, seetõttu on hotelliteenindaja töö graafiku alusel ja sageli ka öösel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Majutamise ja toitlustamise valdkonna alused
 • Karjääri planeerimise ja ettevõtluse alused
 • Turismimajanduse alused
 • Majapidamistööd
 • Toitlustamine
 • Vastuvõtutöö korraldus
 • Erialane vene keel
 • Erialane inglise keel
 • Huviväärsused
 • Klienditeeninduse alused
 • Müügitööalane inglise keel
 • Koosoleku- ja sündmusteenindus
 • Ettevõtluse alustamine
 • Praktika- Majapidamistööd
 • Praktika- Toitlustamine
  Praktika- Vastuvõtu-, spaa- ja konverentsiteenindus

Üldõpingute moodulid:

 • Keel ja kirjandus
 • Kunstiained
 • Loodusained
 • Sotsiaalained
 • Matemaatika
 • Võõrkeel

Valikõpingute moodulid:

 • Soome keel
 • Ruumikujundus ja lilleseade
 • Eriala toetav arvutiõpetus
 • Spaateenindus
 • Veiniõpetus
 • Peoteenindus
 • Massaaž
 • Looduskosmeetika
 • Käte ja jalgade hooldus
 • Rahvuslikud köögid
 • Lihtne soengu seadmine
 • Küünte dekoreerimine
 • Jumestamise algteadmised

Õppebaas: Majutusteenindaja teoreetiline õpe toimub õppeklassides, praktiline õpe kooli hostelis ning majutusettevõtetes
Praktikad: I aastal toimub kuuajaline toateeninduse praktika. Pool ajast praktiseeritakse kooli hostelis ja ülejäänu majutusettevõttes. II õppeaastal toimub toitlustusteeninduse ühe kuu pikkune praktika toitlustus- või majutusettevõttes. III õppeaastal toimub kuuajaline praktika ettevõttes, kus harjutatakse vastuvõtutööd ning konverentsi, spaa- ja iluteenindust.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Kelner või Hotelliteenindaja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL), kelle poolt on ka moodustatud eksamikomisjon. Eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
Edasiõppimise võimalused: Õpinguid on võimalik jätkata kõrgkoolis või keskhariduse baasil kutseõppeerialal Haapsalu Kutsehariduskeskuses  Majutusettevõtte juhtimise, tase 5 õppekaval.

Õppekava

Vilistlane: Meri-Kai

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram