Mööblirestauraator

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlemine

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Hea mööblirestauraator taastab mööbli võimalikult esialgsel kujul ning säilitab selle omapära. Mööblirestauraator töötab puidutöötlemise valdkonna ettevõtetes käsitööriistadega ja põhilistel puidutöötlemismasinatel. Ta oskab koostada ja valmistada mööbli- ja puittooteid, tunneb seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile esitatavaid nõudeid. Mööblirestauraatorilt eeldatakse ruumilist kujutlusvõimet, hoolikust, täpsust ja vastutustunnet.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus mööblirestauraatori eriala õpingutesse
  • Puidu lõiketöötlemine
  • Puitmööbli restaureerimine
  • Materjalide juurdelõikus ja õmblemine
  • Mööbli polstri restaureerimine
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingute moodulid:

  • Puidulõige
  • Pealistamine
  • Puittoodete kavandamine ja valmistamine
  • Viimistlemine

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005. aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, treipink, lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödes. Teooriaklassides on võimalik omandada teadmisi puidust kui väärtuslikust materjalist nii õppekirjanduse kui ka huvitavate õppefilmide kaudu.
Praktikad: Praktika ajal viibib õpilane väljapool kooli mööblirestaureerimis- või puidutöötlemisettevõttes, kus ta tutvub reaalse töökeskkonnaga ja ettevõtte töökorraldusega ning arendab kutseoskusi. Kõik praktikad lõpevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Mööblirestauraator, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksamikomisjon on moodustatud Eesti Mööblitootjate Liidu poolt. Komisjoni kuuluvad mööblitootmisettevõtete spetsialistid ja teiste kutsekoolide kutseõpetajad. Eksam sisaldab nii teoreetilist kui ka praktilist katsetööd.

Õppekava

Õppekeskkond

Välispraktikablogid Kristin ja Anneli Iirimaal, Tampere praktika, Erika ja Sirli Poolas praktikal, Oulus koulu’s

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram