Pagar

Pane tähele! Kool soovib alustada pagarite väljaõpet  ja selleks taotleb uue õppekavarühma avamist. Hetkel on võimalik esitada eelavaldus õppima asumiseks. Anname koheselt teada, kui koolile on pagarite õpetamise õigus omistatud ning eelavaldus muudetud täieõiguslikuks avalduseks.

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Toiduainete töötlemine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 1 kord kuus kolm päeva

Eriala lühitutvustus: Pagari töö on huvitav ja mitmekülgne, nende töö algab tihti varavalges. Nad töötavad erinevates pagaritööstuse ettevõtetes ning küpsetavad erinevaid maitsvaid saiakesi, leibu, saiu ja küpsetisi. Pagari töö eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Toiduainetöötluse valdkonna alused
 • Toiduohutus
 • Pagaritoodete valmistamise alused
 • Lihtpagaritoodete valmistamine
 • Valikpagaritoodete valmistamine
 • Abipagari praktika
 • Pagari praktika
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingute moodulid:

 • Rahvaste küpsetised
 • Äriplaani koostamine
 • Loovus

Õppebaas: Praktiline õppetöö toimub kutseõpetaja juhendamisel kooli õppeköögis, teoreetiline õppetöö klassiruumis.
Praktikad: Õppeaja sees toimub praktika 15 EKAPi ulatuses pagariettevõttes Eestis või välismaal. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.

Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Pagar, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

 

Õppekava

Õppekeskkond

HKHK TOIT

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram