Pehme mööbli valmistaja

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlemine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Hea sadulsepp oskab teha pehmemööblitööstuses massitööna valmistatavaid tooteid, kus valmis šabloonid, lõiked, matriitsid on juba olemas. Tubli meister oskab individuaalkorras eritellimisel mööblit valmistada, kus tuleb valmistada ise matriitsid, võtta lõiked, teha vastavad šabloonid ja lahendada polsterdamist nõudvaid ülesandeid. Sadulsepp tunneb erinevaid materjale, oskab valmistada käsitööna pehmet mööblit, teab renoveerimise ja konstrueerimise protsesse.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Mööbli karkassi koostamine
  • Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine
  • Mööbli karkassi polsterdamine ja pealistamine
  • Praktika

Valikõpingute moodulid:

  • Traditsiooniline polsterdamine
  • Sõiduki istmete renoveerimine ja katete valmistamine
  • Erialane inglise keel

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005.aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, treipink, lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödes. Sadulsepatöödeks on eraldi õpperuum, kus on loodud töökohad praktiliseks õppeks.
Praktikad:  Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on 11 nädalat. Sel ajal viibib õpilane väljapool kooli ühes puidutöötlemisettevõttes, kus ta tutvub reaalse töökeskkonnaga ja ettevõtte töökorraldusega ning arendab kutseoskusi.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Pehme mööbli valmistaja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Välispraktikablogid Sadulsepad teispool Soome lahte, Praktika Revelis

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram