Pottsepp

Õppeliik: 3. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: baashariduse nõudeta

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppeaeg: 6 kuud

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Pottsepp on ametimees, kes tegeleb ahjude, pliitide ja muude küttekollete ehitamise ja parandamisega. Õppekava sisaldab teadmisi ja oskusi pottsepatööde tehnoloogiast, materjalidest, soojusvajaduse arvestusi, kütteseadme, korstna ja ühenduslõõri ehitamisest ning pliidi ja soemüüri renoveerimisest.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Pottsepa alusteadmised
  • Müüritisküttekollete ehitamine
  • Tootja vastutusega valmiskütteseadmete paigaldamine
  • Pottsepatööde praktika

Õppebaas: Pottsepaõpe toimub HKHK Ehitusmajas vastavaks õppeks ettevalmistatud ruumides HKHK ehitusmajas.
Praktikad: Pottsepapraktika kestvus on 4 nädalat ja toimub kvalifitseeritud pottseppade juures.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Pottsepp-sell, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram