Puhastus-teenindaja juhendaja

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: Puhastusteenindaja tase 3 kvalifikatsioonile vastavad tööoskused

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppeaeg: 6 kuud

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus 2 päeva K ja N

Eriala lühitutvustus: Puhastusteenindaja juhendaja oskab vastavalt olukorrale kasutada kaasaegseid puhastusmeetodeid, seadmeid ja -vahendeid. Ta mõõdistab puhastustööde vajaduse ja koostab puhastusplaane. Ta juhendab ja koolitab välja ettevõtte puhastusteenindajaid.

Category:

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Puhastamine ja koristamine
  • Koristustööde mõõdistamine
  • Eripuhastustööd

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes praktikajuhendaja juhendamisel.
Praktikad: Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on 4 nädalat. Juba tööalaga seotud õppijad saavad sobivusel sooritada praktika oma töökohas.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Puhastusteenindaja juhendaja tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram