Puhastusteenindaja

Õppeliik: 3. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppeaeg: 6 kuud

Õppevorm: töökohapõhine õpe

Õppekorraldus: kolmapäeviti 2 korda kuus.  Koolipäevad I poolaastal 2019: 24.01, 7.02, 21.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 9.05, 23.05, 30.05, 6.06.

Eriala lühitutvustus: Iga asutus vajab puhastusteenindajat, kes vastutab ruumide korrashoiu eest. Puhastusteenindaja tööülesannete hulka kuuluvad ruumide ja pindade puhastamine ning hooldamine. Ta puhastab ruume, põrandaid, vaipu, klaas- ja peegelpindu, koristab laudu ja riiuleid, kastab ja hooldab lilli, õhutab ruume jmt.

Category:

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Puhastamine ja koristamine
  • Eripuhastustööd

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes ja asutustes praktikajuhendaja juhendamisel.
Praktikad: Töökohapõhise õppevormi korral moodustab praktika vähemalt 65% õppest ning toimub oma töökohas.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Puhastusteenindaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond