Puidupingi-operaator

Töökohapõhises õppevormis 

Õppeliik: 3. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: baashariduse nõudeta

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlemine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldustöökohapõhine õpe

Eriala lühitutvustus: Puidupingioperaator on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Tema tööks on puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel, seadistades neid ja sooritades nendel tööoperatsioone. Ta tunneb puidutöötlemispinkide ja -seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime ning kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus õpingutess
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Mööbli ja puittoodete joonestamise alused
  • Puidu ja puidupõhiste materjalide töötlemine puidutöötlemispinkidel

Valikõpingute moodulid:

  • Materjaliõpetus
  • Tehnoloogiaülesanded
  • Puittoodete kavandamine ja valmistamine

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005.aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Teooriaklassides on võimalik omandada teadmisi puidust kui väärtuslikust materjalist nii õppekirjanduse kui ka huvitavate õppefilmide kaudu.
Praktikad: Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on kuus kuud. Töökohapõhise õppevormi korral läbitakse vähemalt 65% õppest oma töökohas.

Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Puidupingioperaator, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram