Ehituspuusepp

Puitkonstruktsioonide ehitus

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidus

Nõuded alustamiseks: põhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppeaeg: 3 aastat

Õppekorraldus: Õppetöö alguses õpitakse koos ehituse üldiseid aluseid. Peale 4 kuud toimub õppekava täpsem valik ehituspuusepa, ehitusviimistluse ja üldehituse eriala vahel, mille järel jätkatakse õpinguid valitud erialal.

Eriala lühitutvustus: Ehituspuusepp oskab paigaldada põrandaid, aknaid ja uksi. Ehituspuusepp paneb kokku ja paigaldab sarikaid, puitkaari, talasid, tarasid, väravaid ja teisi puitehitisi. Ta oskab ehitada puithooneid ja katuseid. Värvipritsi ja -pihusti abil kannab ta puitmaterjalile ja -detailidele antiseptilisi, tulekindlaid värve ja teisi aineid.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • sissejuhatus puitkonstruktsioonide eriala õpingutesse
 • karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • ehitusjoonestamise alused
 • puitliidete valmistamine
 • puitkarkass-seinte ehitamine
 • puitvahelagede ja -põrandate ehitamine
 • katusekonstruktsioonide ehitamine
 • avatäidete ja voodrilaudise paigaldamine
 • puitraketiste ehitamine ja paigaldamine
 • troppimistööd
 • puitrajatiste ehitamine
 • praktika
 • katusekatete paigaldamine

Üldõpingute moodulid:

 • Keel ja kirjandus
 • Kunstiained
 • Loodusained
 • Sotsiaalained
 • Matemaatika
 • Võõrkeel

Valikõpingute moodulid:

 • puitkonstruktsioonide montaažitööd
 • leiliruumide ehitamine
 • ehitusmõõdistamine
 • puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine
 • puitkonstruktsioonide renoveerimine
 • hüdroisolatsiooni tööd
 • tööriistaõpetus
 • puidu töötlemine
 • arvutiõpetus
 • erialane võõrkeel
 • üldkehaline ettevalmistus
 • lõpueksamiks ettevalmistamine

Õppebaas: HKHK ehitusmaja tingimused võimaldavad viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest puitkarkassmajade ehitamiseni välja. Ehitustundides on võimalik õppida katuste ehitamist, värvimist, teha erinevaid krohvimistöid ning õppida betoneerimist. Meie kooli head koostööpartnerid on Knauf, Kiilto ja Wieneberger, kes viivad läbi praktilisi koolitusi.
Praktikad: Praktika kestvus kolme õppeaasta jooksul on 24 nädalat. Igal õppeaastal viibib õpilane 8 nädalat väljaspool kooli ehitusettevõttes, kus ta saab otse praktikajuhendaja käe all täita erinevaid erialaseid ülesandeid.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Ehituspuusepp, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksami võtab vastu Eesti Ehitusettevõtjate Liidu (EEEL) poolt moodustatud komisjon, mille koosseisu kuuluvad ehitusspetsialistid ja teiste kutseõppeasutuste erialaõpetajad.
Edasiõppimise võimalused: Tallinna Tehnikakõrgkoolis saavad õpilased jätkata ehitusalaseid õpinguid rakenduskõrgharidusõppes. Sisseastumisel annab lisapunkte kutsekooli lõputunnistus, mis ühtlasi võimaldab paremini konkureerida sisseastumise pingereas. Samuti on võimalik jätkata õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuses spetsialiseerudes ehitusplekksepa , kaldkatuseehitaja või kiviehitiste restauraatori eriala oskuste omandamisele.

Õppekeskkond

Õppekava

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram