Puittoodete tehnoloog

UUS ERIALA

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 5. taseme kutseõpe

Nõuded alustamiseks: Õpingute alustamise eeltingimuseks on eelnev puittoodete tootmise valdkonnaga seonduv hariduslik kvalifikatsioon (tisler, palkmajaehitaja, ehituspuusepp või puidupingioperaator) või praktiline töökogemus puidutöötlemise valdkonnas ja keskhariduse olemasolu.

Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: mittestatsionaarne, tsükliõpe 2 korda kuus T-K

Eriala lühitutvustus: Puittoodete tehnoloog planeerib ja organiseerib puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteetse mööbli ja puittoodete valmistamist. Ta oskab analüüsida tööprotsessi ja viia sisse vajadusel muudatusi. Olulise osa õppest moodustab arvutiprogrammide (SketchUp, Solid Edge ST, MS Excel, Alpha Cam) abil tehnoloogilise dokumentatsiooni koostamine ja tootmisprotsessi rakendamine. Tunneb põhjalikult tootmiseks kasutatavaid materjale, nende kvaliteeti ja kasutusvõimalusi.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus erialasse
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Toote tehnilise dokumentatsiooni koostamine
  • Tootmisprotsessi ettevalmistamine
  • Materjaliõpetus
  • Praktika

Valikõpingute moodulid:

  • Tootearendus ja disain
  • CNC lõiketöötlemine
  • Ettevõtte töö korraldamine

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005. aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, treipink , lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödeks.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus  õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on  puittoodete tehnoloogiks õppima astumisel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Juba kooli nimekirja vastuvõetud õpilastele toetus ei kehti. Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram