Raamatupidaja

Soovin avaldust esitada

Tasuline õpe *

Õppeliik: 5. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: keskharidus

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 1 koolinädal kuus T-L

Eriala lühitutvustus: Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine ja ettevõtte finantsdokumentatsiooni korrasoleku tagamine.  Raamatupidajad peavad suutma olla partnerid juhtidele juhtimisotsuste tegemisel.  Väikeettevõtetes võib raamatupidaja tööülesannete hulka kuuluda ka sekretäri- ja personalitöö. Tuleb tunda ja osata kasutada raamatu­pidamis­programme ning majandusanalüüsi tegemiseks omandada tabeltöötlustarkvara kasutamise oskused.

* Koolis on alates 2020/2021. õppeaastast võimalik asuda õppima raamatupidamise erialal üksnes tasu eest järgmiste tingimuste kohaselt:
1) Õppemaks õppetsüklis on 75 eurot, aasta jooksul toimub kaheksa õppetsüklit. Õppe eest saab tasuda kooli poolt väljastatud arve alusel.

2) Õpingute lõpus sooritatav kutseeksam on õppijale tasuline.

Juba õppivad raamatupidamise eriala õpilased saavad tasuta koolituskohtadel õppida kuni õpingute nominaalaja lõpuni!

Kirjeldus

Põhiõpingute moodul:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus
  • Finantsarvestus
  • Maksuarvestus
  • Juhtimisarvestus

Valikõpingute moodulid:

  • Erisused raamatupidamise arvestuses
  • Uurimistöö alused
  • Erialane inglise keel
  • Organisatsioonikultuur
  • Projektijuhtimine

Praktikad: Praktika kestvus on 20 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool erialast töökogemust õppekava osana.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Raamatupidaja, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu, kelle poolt on moodustatud ka kutsekomisjon.
Edasiõppimise võimalused: HKHK raamatupidamise eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid kõrgkoolis, kus arvestatakse VÕTA-ga läbitud teemasid.

Õppekava

Õppekeskkond

Välispraktikablogi Krislin & Herki in London

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram