Raamatupidaja

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 5. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: keskharidus

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 1 koolinädal kuus T-L

Eriala lühitutvustus: Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine ja ettevõtte finantsdokumentatsiooni korrasoleku tagamine.  Raamatupidajad peavad suutma olla partnerid juhtidele juhtimisotsuste tegemisel.  Väikeettevõtetes võib raamatupidaja tööülesannete hulka kuuluda ka sekretäri- ja personalitöö. Tuleb tunda ja osata kasutada raamatu­pidamis­programme ning majandusanalüüsi tegemiseks omandada tabeltöötlustarkvara kasutamise oskused.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodul:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus
  • Finantsarvestus
  • Maksuarvestus
  • Juhtimisarvestus

Valikõpingute moodulid:

  • Erisused raamatupidamise arvestuses
  • Uurimistöö alused
  • Erialane inglise keel
  • Organisatsioonikultuur
  • Projektijuhtimine

Praktikad: Praktika kestvus on 20 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool erialast töökogemust õppekava osana.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Raamatupidaja, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu, kelle poolt on moodustatud ka kutsekomisjon.
Edasiõppimise võimalused: HKHK raamatupidamise eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid kõrgkoolis, kus arvestatakse VÕTA-ga läbitud teemasid.

Õppekava

Õppekeskkond

Välispraktikablogi Krislin & Herki in London

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram