Silmuskuduja

Tekstiilkäsitöö, spetsialiseerumine silmuskudumine

UUS ERIALA

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 5. taseme kutseõpe

Nõuded alustamiseks: keskharidusega isik, kellel on 4. taseme kutse või kompetentsid või töökogemus tekstiilkäsitöö erialal

Õppekavarühm: Disain ja käsitöö

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: mittestatsionaarne, tsükliõpe 2 korda kuus N-R

Eriala lühitutvustus: Silmuskuduja õppekava on mõeldud nendele, kes:

– soovivad kududa keerukaid, kvaliteetseid ja põnevaid silmuskootud esemeid;

– soovivad tegeleda kudumite tootearendusega ning ettevõtlusega;

– tahavad nõustada tellijat ning juhendada teisi töötajaid.

Category:

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Sissejuhatus kutseõpingutesse
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Silmuskudumine
 • Silmuskootud esemete lõikeõpetus
 • Käsitööalane ettevõtlus ja tootearendus
 • Käsitööalane nõustamine ja juhendamine
 • Kavandamine ja kujutamine
 • Praktika

Valikõpingute moodulid:

 • Materjalide värvimine
 • Turundus ja müük internetis
 • Masinkudumine

Praktikad: Praktika toimub koolis või ettevõttes.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Silmuskuduja, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram