Silmuskuduja

Käsitöö valmistaja silmuskudumise alal

UUS ERIALA

Õppetöö algus septembris 2018

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 3. taseme kutseõpe

Nõuded alustamiseks: põhihariduse nõudeta

Õppekavarühm: Disain ja käsitöö

Õppeaeg: 6 kuud

Õppevorm: tsükliõpe 2 korda kuus N-R

Eriala lühitutvustus: Silmuskuduja õppekava annab teadmised ja oskused  kududa erinevates kudumistehnikates kvaliteetseid ja esteetilisi silmkoelisi esemeid; oskuse valida ja ette valmistada sobivaid materjale ning kudumisvahendeid vastavalt kootava eseme juhendile ning täita tellimustöid.

Category:

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Sissejuhatus kutseõpingutesse
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Kavandamine ja kujutamine
 • Materjaliõpetus
 • Silmuskudumise põhialused
 • Lõikejärgne silmuskudumine
 • Silmuskootud esemete õmblemine
 • Praktika

Valikõpingute moodulid:

 • Silmuskootud esemete kujundamine erinevate käsitöövõtetega
 • Tootearendus
 • Silmuskootud esemete taaskasutamine
 • Etnograafilised silmuskudumid

Praktikad: Praktika toimub koolis või ettevõttes.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Silmuskuduja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond