Tegevusjuhendaja

Soovin avaldust esitada

Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpe

Nõuded alustamiseks: keskharidusega täiskasvanu

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus T-K

Eriala lühitutvustus: Tegevusjuhendaja on erihoolekande spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute ning töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd sotsiaal- ja ametnikevõrgustikuga.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
 • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes ja vabaaja tegevustes
 • Kliendiga seotud võrgustiku loomine ja hoidmine
 • Kliendi toetamine õppimisel ja töötamisel
 • Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused

Valikõpingute moodulid

 • Dementsusega inimese toimetuleku toetamine
 • Rehabilitatsiooni alused
 • Käte ja jalgade hooldus eakale ja puudega kliendile
 • Võõrkeel (vene keel)
 • Digiajastu tehnoloogiate kasutamine õppimises ja erialases arengus

Õppebaas:  Teoreetiline ja osa praktilisest õppest toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe Haapsalu rehabilitatsiooni- ning hoolekandeasutustes.
Praktikad: Praktika toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel on võimalik arvestada töökogemust praktika osana.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Tegevusjuhendaja, tase 4  kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava