Tekstiilkäsitöö

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 4. taseme kutseõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus

Õppekavarühm: Käsitöö

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus E-K

Eriala lühikirjeldus: Tekstiilkäsitöö eriala lõpetanu valmistab tekstiilist kvaliteetseid ja esteetilisi käsitööesemeid, kasutades tähtsamaid kaasaegseid ja traditsioonilisi tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise. Ta oskab tikkida, õmmelda, kangastelgedel ja varrastel kududa, heegeldada ning kangaid maalida, värvida või trükkida.  Ta on valmis turundama oma toodangut, suhtlema tellijatega ning osutama teenuseid, nagu näiteks esemete valmistamine etteantud kavandite järgi, allhanke tegemine ja harrastajate juhendamine oma oskuste piires. Eriala lõpetaja leiab tööd käsitööettevõttes, FIE-na või MTÜ-s.

Category:

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Sissejuhatus kutseõpingutesse
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alused
 • Kavandamine ja kujutamine
 • Materjaliõpetus ja kanga kujundamine
 • Silmuskudumise ja heegeldamise põhialused
 • Õmblemise põhialused
 • Tikkimise põhialused
 • Kangakudumise põhialused
 • Tekstiiltoodete ja teenuste turundus
 • Erialane inglise keel
 • Lõikejärgne silmuskudumine, heegeldamine ja nõeltehnika
 • Praktika

Valikõpingute moodulid:

 • Kanga rakendamine ja kudumine
 • Eesti rahvarõiva komplektiosade valmistamine
 • Kanga kujundamine
 • Paelte valmistamine
 • Muinaskäsitöö
 • Käsitöösündmuste korraldus

Praktikad: Praktika kestvus on 20 nädalat, millest 4 nädalat moodustab koolipraktika ja 16 nädalat ettevõttepraktika. Praktika toimub paralleelselt õppetööga.

Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Tekstiilkäsitöö sell, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

NB! Vastuvõtukomisjoni võtta kaasa 2-4 oma tehtud käsitööeset või mapp enda tehtud käsitööesemete fotodega. 

Välispraktikablogi Lõimed ja lõngad
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram