Tisler

Soovin avaldust esitada

Õppeliik:4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidus

Nõuded alustamiseks: põhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlemine

Õppeaeg: 3 aastat

Eriala lühitutvustus: Tisler valmistab, dekoreerib ja remondib puitmööblit, aga ka puidust aknaid, uksi ning treppe. Oma töös kasutab ta erinevaid käsitööriistu ja puidutöötlemise masinaid. Tislerid töötavad enamasti mööblitööstuses ja puidutöötlemise ettevõtetes. Hea tisler võib tulevikus olla hinnatud töömees oma erialal, olla stiilne mööblidisainer või edukas mööblimüüja, mööblirestauraator, tubli meister mööblitööstuses või hoopis tugev tootmisjuht. Heale tislerile on väga olulised täpsus ja korrektsus.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

 • Sissejuhatus õpingutesse
 • Materjaliõpetus
 • Mööbli ja puittoodete joonestamise alused
 • Puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsi töötlemise tehnoloogia
 • Puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia
 • Mööbli ja puittoodete kavandmine
 • Mööbli- ja puittoodete valmistamine
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Üldkehaline ettevalmistus
 •  Praktika

Üldõpingute moodulid:

 • Keel ja kirjandus
 • Kunstiained
 • Loodusained
 • Sotsiaalained
 • Matemaatika
 • Võõrkeel

Valikõpingute moodulid:

 • CAD – CAM tarkvara algõpe
 • Materjalide lõiketöötlemine CNC töötlemiskeskustel
 • 3D-Modelleerimise põhialused
 • Mööbli karkassi polsterdamine ja pealistamine

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005.aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, treipink , lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödeks.
Praktikad: Esimese õppeaasta praktikal tutvub õpilane ettevõtte tootmistegevusega ning osaleb lihtsamas praktilises tegevuses. Teisel õppeaastal saab õpilane osaleda rohkem tootmisprotsessis. Kolmanda õppeaasta praktikal on õpilase ülesandeks osalemine tootmistegevuses ja tal on täita juba ka individuaalseid ülesandeid.
Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Tisler, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksamikomisjon on moodustatud Eesti Mööblitootjate Liidu poolt. Komisjoni kuuluvad mööblitootmisettevõtete spetsialistid ja teiste kutsekoolide kutseõpetajad. Eksamiks peab tisleri eriala õpilane koostama lõputöö, mille käigus valmib õpilase enda poolt kavandatud ja valmistatud puidust toode (nt kapp, laud jmt).
Edasiõppimise võimalused: Tisleri eriala lõpetades on õpilastel võimalik edasi õppida Haapsalu Kutsehariduskeskuses mööblirestauraatori või pehme mööbli valmistaja erialal või jätkata rakenduskõrghariduse omandamist Võrumaa Kutsehariduskeskuses puidutöötlemise erialal.

Õppekava

Õppekava 2019

Õppekeskkond

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram