Toitlustuskorraldus (töökohapõhises õppes)

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 5. taseme kutseõpe, jätkuõppe õppekava

Nõuded alustamiseks: 4. taseme koka kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 10 korral 2 järjestikust päeva. Koolipäevad I poolaastal 2019: 11.-12.02, 11.-12.03, 25.-26.03, 8.-9.04, 13.-14.05.

Õppevorm: töökohapõhine õpe

Eriala lühitutvustus: Toitlustuskorralduse eriala lõpetaja omab teadmisi töötamaks peakoka või restorani juhina.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Toitlustamise- ja teenindamise korraldus
  • Teenuste disain ja turundus
  • Toitlustusettevõtte juhtimine
  • Praktika (toitlustusteenindus)
  • Praktika (toitlustusettevõtte juhtimine)

Valikõpingute moodulid:

  • Toiduõpetus ja toidukultuurid
  • Joogiõpetus
  • Toitlustusettevõtlus
  • Personalitöö ja planeerimine

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes ja asutustes praktikajuhendaja juhendamisel.
Praktikad: Töökohapõhise õppevormi korral moodustab praktika vähemalt 65% õppest ning toimub oma töökohas. Võimalik praktiseerida välismaal.
Kutseeksamid: Eriala lõpetajal on võimalus taotleda Vanemkokk, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL), kelle poolt on ka moodustatud eksamikomisjon. Eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Õppekava