Toitlustuskorraldus (töökohapõhises õppes)

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 5. taseme kutseõpe, jätkuõppe õppekava

Nõuded alustamiseks: 4. taseme koka kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 10 korral 2 järjestikust päeva. Koolipäevad I poolaastal 2019: 11.-12.02, 11.-12.03, 25.-26.03, 8.-9.04, 13.-14.05.

Õppevorm: töökohapõhine õpe

Eriala lühitutvustus: Toitlustuskorralduse eriala lõpetaja omab teadmisi töötamaks peakoka või restorani juhina.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Toitlustamise- ja teenindamise korraldus
  • Teenuste disain ja turundus
  • Toitlustusettevõtte juhtimine
  • Praktika (toitlustusteenindus)
  • Praktika (toitlustusettevõtte juhtimine)

Valikõpingute moodulid:

  • Toiduõpetus ja toidukultuurid
  • Joogiõpetus
  • Toitlustusettevõtlus
  • Personalitöö ja planeerimine

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes ja asutustes praktikajuhendaja juhendamisel.
Praktikad: Töökohapõhise õppevormi korral moodustab praktika vähemalt 65% õppest ning toimub oma töökohas.
Kutseeksamid: Eriala lõpetajal on võimalus taotleda Vanemkokk, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL), kelle poolt on ka moodustatud eksamikomisjon. Eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Õppekava

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram