Toitlustuskorraldus (töökohapõhises õppes)

Soovin avaldust esitada

Õppeliik: 5. taseme kutseõpe, jätkuõppe õppekava

Nõuded alustamiseks: 4. taseme koka kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: statsionaarne, töökohapõhine õpe, tsükliõpe 1 kord kuus, E-T

Eriala lühitutvustus: Toitlustuskorralduse eriala lõpetaja omab teadmisi töötamaks peakoka või restorani juhina.

Kirjeldus

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Toitlustamise- ja teenindamise korraldus
  • Teenuste disain ja turundus
  • Toitlustusettevõtte juhtimine
  • Praktika (toitlustusteenindus)
  • Praktika (toitlustusettevõtte juhtimine)

Valikõpingute moodulid:

  • Toiduõpetus ja toidukultuurid
  • Joogiõpetus
  • Toitlustusettevõtlus
  • Personalitöö ja planeerimine

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes ja asutustes praktikajuhendaja juhendamisel.
Praktikad: Töökohapõhise õppevormi korral moodustab praktika vähemalt 65% õppest ning toimub oma töökohas. Võimalik praktiseerida välismaal.
Kutseeksamid: Eriala lõpetajal on võimalus taotleda Vanemkokk, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL), kelle poolt on ka moodustatud eksamikomisjon. Eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.

Õppekava

Töötukassa toetus õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on alates 1. maist 2017 õppima astujatel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Juba kooli nimekirja vastuvõetud õpilastele toetus ei kehti. Tasemeõppes osalemise toetus töötajale või registreeritud töötule.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram