Esmaabikursus lapsehoidjale ja hooldustöötajale

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: lastehoid ja teenused noortele

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa.

Koolituse läbiviimise aeg: 5.märts ja 12. märts, kell 10:15 – 18:50 (sh lõunapaus)

Koolitaja on Anu Turu. Anu on õpetanud Tartu Meditsiinikooli velskri erialal 1987, sellest ajast töötanud kiirabi brigaadijuhina Läänemaa Haigla, Pärnu Haigla ja PERH kiirabis. Omandanud rakenduskõrghariduse õenduse õppekaval Tallinna Tervishoiukõrgkoolis 2018. Eesti Esmaabikoolitajate Liidu esmaabiõpetaja aastast 2003

Sihtrühm: õppele on oodatud lapsehoidja või hooldustöötaja ametipostil olevad inimesed, kelle esmaabi koolitustunnistus puudub või on aegunud/aegumas.

Õppe alustamise nõuded: töötamine lapsehoiu teenust osutavas või hooldustööd pakkuvas asutuses

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Jälgib tervislikku seisundit ja reageerib muutustele, vajadusel annab esmaabi haigusseisundite, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, vajadusel kutsub abi ja elustab kliinilisest surmast, arvestades kliendi individuaalsust

Kursuse teemad täpsemalt õppekavas :

 • elupäästva ja jätkuva esmaabi andmise põhimõtted;
 • lapse ja täiskasvanu esmaabi erisused, ohutus sündmuskohal;
 • kannatanu uurimine, seisundi hindamine, tegevus õnnetuspaigal;
 • elulised näitajad nende mõõtmine;
 • eluohtlikud haigusseisundid ka infarkt ja insult;
 • esmaabi hingamisseiskuse korral, lämbumine;
 • teadvusetus, diabeet, epilepsia, äge kõht;
 • termilised kahjustused (põletus, söövitus, külmumine, ülekuumenemine, alajahtumine);
 • allergia, šokk, krambid, mürgitused, hammustused, nõelamised (iseärasused lapsel);
 • traumad, verejooksud, luumurrud;
 • kliiniline surm ja elustamine mannekeenil, elustamise iseärasused laste puhul;
 • praktiliste situatsioonüleasnnete ja töövõtete harjutamine;
 • lisateemadena käsitlekse olulisemaid aspekte, mida väikelapse äkkhaigestumistel silmas pidada (palavik, peavalu, kõhuvalu jne).

Grupi suurus: 15 inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjagaTasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram