Etiketi koolitus

Registreerin koolitusele

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

Õppekava: kokk tase 4

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. Teenindusklass 123

Koolituse läbiviimise aeg: 09.03-12.04.20 Täpne aeg selgub tunniplaanist

Koolitaja on Kersti Õim. Kersti töötab HKHK-s teenindusjuht- kutseõpetajana 2008. aasta jaanuarist alates. Ta on lõpetanud Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korraldus eriala  ja on EHRL Kelner 4 Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige ning EKEL (Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liit) liige.

Sihtrühm: täiskasvanud, kes soovivad omandada või uuendada teadmisi ja oskuseid etiketist.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija

  • mõistab etiketi mõistet,  mõistab lauakombeid ja restoranietiketti
  • kirjeldab  riietumise viise ametlikel ja mitteametlikel
    vastuvõttudel
  • mõistab vastuvõtu kavandamise reegleid ning kirjeldab kuidas vastuvõttudel etiketi kohaselt käituda.

Avatud õppe teemad on toodud täpsemalt õppekavas: 

  • etiketi mõiste
  • lauakombed ja restoranietikett

Maksumus: 102,00 eurot.

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, ingrit.kera@hkhk.edu.ee Telefon: 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

HKHK tööalaseid täienduskoolitusi on võimalik kasutada varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamisel (VÕTA) tasemeõppes.

Avatud õpe on tasemeõppest üks moodul, kus koolitataval on võimalus liituda tasemeõppega kutseõppe keskhariduse baasil või sessioonõppe õppekavade järgi õppijatega, valides endale sobiva mooduli. Moodulõppe eesmärgiks on pakkuda uusi, alternatiivseid õpivõimalusi täiskasvanutele.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram