Ettevalmistav koolitus 4.taseme kelneri kutseeksamiks

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi (20 õppetundi auditoorset töö ja 60 akad tundi praktilist õpet)

Õppekavarühm: majutamine ja toitlustamine

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Teenindusklass (122).

Koolituse läbiviimise aeg: esimene õppepäev on 14. märts, teisipäeval, kell 16:00 -19:00 (4 akad tundi korraga). Koolitusgraafik täpsustub peale esimest koolituspäeva.

Koolitajad:

 • Kersti Õim. Töökogemus toitlustusettevõtetes 16 aastat. Töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses teenindusjuht- kutseõpetajana (al 2008). Kersti on lõpetanud Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakooli (EHTE) toitlustusteenuste korraldus eriala. Ta on EHRL Kelner 4 Kutsekvalifikatsiooni eksamikomisjoni liige. EKEL (Eesti Kelnerite ja Ettekandjate Liit) liige.
 • Tiiu Parm. Töötab professionaalset kelneriteenust pakkuvas firmas Teie Kelner OÜ teeninduskvaliteedi juhina, teeb erinevatel cateringüritustel projekti- ning teenindusjuhtimist. Lisaks on teeninduskoolitusi ja –konsultatsioone pakkuva firma Service Skills OÜ tegevjuht. Kogemust teeninduses on juba üle 11 aasta. Tiiu ütleb enesetutvustuseks: “Minu töö on ühtlasi ka minu hobi. Olen tihedalt seotud teenindusalaste võistlustega nii Eestis kui väljaspool. Olen rahvuvahelistel noorte kutsemeistrivõistlustel EuroSkills ja WorldSkills Eesti restoraniteenindaja ekspert ja kohtunik.
 • Ivika Raudsepp. Haapsalu Kutsehariduskeskuses majutusteeninduse kutseõpetaja puhastusteeninduse valdkonnas. Kogenud koolitaja. Ivikal on erialane haridus ning läbitud on mitmed täienduskoolitused.
 •  Aili Tervonen (Mag.) Haapsalu Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja (al 2001). Kogemustega koolitaja ja õpetaja. Mitmete raamatute autor.
 • Enna Kallasvee. Rahvusvaheline Ärijuhtimise MBA, (EBS) Turunduskoolituste läbiviimisekogemus HKHK-s ja praktiline töökogemus majutus- ja toitlustusettevõtte juhina.

Sihtrühm: turismi- ja toitlustusettevõtetes töötavad kelnerid/ettekandjad, samuti maa- ja taluturismiga tegelevad turismiettevõtjad ja toitlustusteenindusega tegelevad töötajad, kes puutuvad kokku peolaudade korraldamisega ning klientide teenindamisega toitlustusüritustel või soovivad asuda (hooaja) tööle toitlustusettevõttesse.

Eesmärk ja õpiväljundid:
Koolituse lõppuks õppija

 • Planeerib ja korraldab oma tööd teenindajana ja kasutab igas töölõigus professionaalselt asjakohaseid töövõtteid ja –vahendeid.
 • Tellib kaupu, vahendeid ja võtab neid vastu ja kontrollib vastavust tellimusele.
 • Koostab nii tava- kui eritoitumise menüüd. Tutvustab joogi-ja toidumenüüd kliendile ning iseloomustab veine ja sobitab neid toiduga. Valmistab segujooke, kohvi ja teed.
 • Teenindab ja nõustab klinte ning suhtleb klintidega klienditeeninduse hea tava kohaselt kogu klienditeekonna vältel. Võtab vastu klienditellimusi ja edastab neid. Arveldab klientidega ja küsib ning edastab tagasisidet .
 • Valmistab ette ja viib läbi Catering ja peoteenindust.
 • Puhastab ja hooldab klienditsoonis olevat mööblit, põranda-, seina- ja seadmete- pindasid vastavalt nõuetele.
 • Planeerib ja korraldab tööd restoranis, alates ettevalmistustöödest kuni klientide ära saatmiseni vastavalt teenindusstandarditele
 • Planeerib ja korraldab Catering ja peoteenindust, orienteerub erinevates selvelaudades ning teostab koristus- ja puhastustöid vastavalt teenindusstandarditele

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Töö planeerimine ja korraldamine
 • Menüü koostamine ja eritoitumine
 • Toitlustusteeninduse alused (klientide vastuvõtmine, klientide juhatamine söögisaali. Klientide vajaduste ja soovide väljaselgitamine, kliendi nõustamine, tellimuste vastuvõtmine ja edastamine jms)
 • Veinide tundmine ja sobitamine toiduga, segujookide valmistamine, kohvi- ja teejookide valmistamine
 • Catering ja peoteenindus, selvelauad, toitlustusürituste ettevalmistamine
 • Koristus- ja puhastustööd
 • Praktiline lõputöö- näidiseksam kelner 4 kutseeksami praktilisest osast

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram