Ettevalmistav kursus 3.taseme pottsepp-sell

Koolitaja Harri Sinimeri
Koolitaja Harri Sinimeri

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi

Õppekavarühm: Ehitus- ja tsiviilrajatised

Koolituse läbiviimise koht: Ehitusmaja, Tennise 10/12, Uuemõisa, Haapsalu. Õppeks kasutatakse klassi ja ehituslaborit, kus on olemas kõik tingimused õppeks ja vajalikud vahendid. Praktilise õppe jaoks võtab õppija kaasa vahetusriided ja jalanõud.

Koolituse läbiviimise aeg: 6. märts kuni 23. mai, reedeti 4 akad tundi, kell 17:00-20:15 ja laupäeviti 6 akad tundi, kell 10:15-15:00. Kuid täpne graafik teavitatakse osalejatele e-postiga.

Koolitajad on Harri Sinimeri ja Heli Nõupuu. Harri on  lõpetanud Väike-Maarja  kutsekooli maaparanduse mehhaniseerimise eriala. Alates 2006. aastast ehituseriala ja pottsepa õppekava kutseõpetaja, tal on pottsepp tase 4 kutse. Heli on tööohutuse valdkonna koolitaja ja kutseõpetaja.

Sihtrühm:  isikud, kes soovivad omandada põhiteadmisi ja – oskusi pottsepatööde erialal ning alustada tööd pottsepp-sellina. Kursusele on oodatud ka ehitus- ja müüritööga kokku puutunud inimene,  kes soovib oma konkurentsivõimet tööturul parandada ning oskuseid täiendada.

Eesmärk ja väljund:

Koolituse lõpuks õppija

  • Tunneb pottsepatöödel kasutatavaid materjale ja töövahendeid ning nende valiku põhimõtteid, arvestades tööde tehnoloogiat.
  • Ehitab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavaid müüritiskütteseadmeid ja nendega kaasnevaid süsteeme (lõõrid, korstnad), arvestades  seadusandlust, nõudeid ja tööde tehnoloogiat.
  • Paigaldab ja remondib juhendamisel tahkeküttel töötavaid tootja vastutusega valmiskütteseadmeid ja korstnasüsteeme, arvestades tuleohutusnõudeid ja paigaldusjuhendis olevat infot.

Teemad täpsemalt õppekavas

  • Sissejuhatus. Töötervishoiu, tööohutus-, ja keskkonnanõuded
  • Ehitusseadustik jm seadusandlus
  • Soojavajaduse arvutamine
  • Küttesüsteemide dimensioneerimine
  • Küttesüsteemide puhastamise nõuded
  • Müüritisküttesüsteemide ja tootjavastutusega küttesüsteemide lammutamine, ehitamine ja rekonstrueerimine

Grupi suurus: 8-10 inimest

Maksumus: koolitus on tööalase põhjendusega õppijatele tasuta.

Info ja registreerimine: koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee, tel 6661745, 5081016

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korraga.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram