Ettevalmistav kursus Läänemaa giidi eksami sooritamiseks

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 116 akadeemilist tundi (72 õppetundi auditoorset töö ja 44 akad tundi praktilist õpet ja 10 tundi iseseisvat tööd)

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Koolitus sisaldab õppekäiku

Koolituse läbiviimise aeg: esimene õppepäev 31. jaanuaril, kell 17:00 – 20:00 (4 õppetundi korraga). Esimesel õppepäeval anname täpsema koolitusgraafiku. Koolituspäevad võivad olla ka nädalavahetused (õppekäigud ja praktilised ülesanded). Koolituse lõpus on giidieksam.

Koolitajad on valdkonna praktikud ja spetsialistid. 

Sihtrühm: kursus on mõeldud inimestele, kes on kaotanud töö, minetanud kvalifikatsiooni või jäänud muul põhjusel tööelust kõrvale. Samuti neile, kes sooviksid omandada lisaeriala, et end tulevikus kindlamalt tunda, kui neid enam praeguses töökohas ei vajata.

Eesmärk: koolituse lõpuks õppija sooritab Läänemaa Giidide Ühingu giidieksam ning on valmis töötama giidina.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas:

 • Sissejuhatus. (kursuse tutvustus, giidi roll turismisektoris, kutsestandard, seadusandlus, Läänemaa turismi üldiseloomustus jne)
 • Giiditöö eripära ja giiditeksti koostamine. (giidile esitatavad nõuded, esinemisoskus, ekskursiooni ettevalmistamine ja läbiviimine, info kogumine, giiditeksti loomine, koostöö bussijuhiga, mikrofoni kasutamine jne)
 • Klienditeenindus. (suhtlemine kliendiga, probleemide ja kaebuste käsitlemine jne)
 • Eesti üldandmed. (üldandmed, majandus, poliitika, geograafia jne)
 • Läänemaa ajalugu. (muinas-, kesk-, rootsi-, vene-, iseseisvus- ning nõukogude aeg jne)
 • Läänemaa loodus. (taimetsi, loomastik, veestik, kaitsealad, looduslikud üksikobjektid,
 • Läänemaa kultuurilugu. (pärandkultuur, kultuuritegelased, sündmused, haridus, religioon, rannarootslus jne)
 • Läänemaa tänapäev
 • Esmaabi
 • Näidisekskursioonid Haapsalus ja Läänemaal
 • Praktilised harjutused jalgsi ja bussiekskursioonil, nende analüüs
 • Kokkuvõte kursusest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Programmi sihtgrupiks on erialase hariduseta ja keskhariduseta täiskasvanud ning tööealine elanikkond (vanuses 50+). Õppele ei saa me võtta tasemeõppes õppijaid! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust.

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram