Ettevalmistav kursus Läänemaa giidi eksami sooritamiseks

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 116 akadeemilist tundi (72 õppetundi auditoorset töö ja 44 akad tundi praktilist õpet)

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa. Koolitus sisaldab õppekäiku

Koolituse läbiviimise aeg: esimene õppepäev 2. veebruar, kell 17:00 – 20:00 (4 õppetundi korraga). Koolitajad Päivi Kaljula ja Kaire Reiljan. Esimesel õppepäeval anname täpsema koolitusgraafiku. Koolituspäevad võivad olla ka nädalavahetused (õppekäigud ja praktilised ülesanded). Koolituse lõpus on giidieksam.

Koolitaja: õppekava koostaja on turismivaldkonna õpetaja ja koolitaja Päivi Kaljula.

Sihtrühm: kursus on mõeldud inimestele, kes on kaotanud töö, minetanud kvalifikatsiooni või jäänud muul põhjusel tööelust kõrvale. Samuti neile, kes sooviksid omandada lisaeriala, et end tulevikus kindlamalt tunda, kui neid enam praeguses töökohas ei vajata. Väga sageli on sellisteks just keskea ületanud inimesed, kes ei suuda alati kaasa minna uute nõudmiste ja tingimustega ning seeläbi on tööturult sunnitud lahkuma.

Eesmärk: koolituse lõpuks õppija sooritab Läänemaa Giidide Ühingu giidieksam ning on valmis töötama giidina.

Kursuse teemad (täpsemalt õppekavas):

 • Sissejuhatus. (kursuse tutvustus, giidi roll turismisektoris, kutsestandard, seadusandlus, Läänemaa turismi üldiseloomustus jne)
 • Giiditöö eripära ja giiditeksti koostamine. (giidile esitatavad nõuded, esinemisoskus, ekskursiooni ettevalmistamine ja läbiviimine, info kogumine, giiditeksti loomine, koostöö bussijuhiga, mikrofoni kasutamine jne)
 • Klienditeenindus. (suhtlemine kliendiga, probleemide ja kaebuste käsitlemine jne)
 • Eesti üldandmed. (üldandmed, majandus, poliitika, geograafia jne)
 • Läänemaa ajalugu. (muinas-, kesk-, rootsi-, vene-, iseseisvus- ning nõukogude aeg jne)
 • Läänemaa loodus. (taimetsi, loomastik, veestik, kaitsealad, looduslikud üksikobjektid,
 • Läänemaa kultuurilugu. (pärandkultuur, kultuuritegelased, sündmused, haridus, religioon, rannarootslus jne)
 • Läänemaa tänapäev
 • Esmaabi
 • Näidisekskursioonid Haapsalus ja Läänemaal
 • Praktilised harjutused jalgsi ja bussiekskursioonil, nende analüüs
 • Kokkuvõte kursusest

Grupi suurus: 12 inimest

Õppekava

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram