Ettevalmistus raamatupidaja kutseeksamiks (tase 5)

Koolitaja Ülle Moks
Koolitaja Ülle Moks
Koolitaja Marelle Möll
Koolitaja Marelle Möll

Registreerin koolitusele

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi

Koolituse läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Uuemõisa, Haapsalu. Koolitus viiakse läbi Haapsalu KHK õpperuumides. Kasutatakse 25 kohaga õppeklassi ja arvutiklassi. Klassis on marker- ja pabertahvel, videoprojektor, õpetaja kohtarvuti ning kõlarid. Vajadusel saab õppija kasutada ka tahvelarvuteid ning sülearvuteid.

Õppekavarühm: majandusarvestus ja maksundus

Koolituse läbiviimise aeg: 04.03.- 12.05 I osa (20 akad tundi), kolmapäeviti. Kell 16:30-19:30. Eksam toimub 9. mail. Kuid täpne graafik teavitatakse osalejatele e-postiga. II osaga jätkame septembris (10 akad tundi)

Koolitajad on Marelle Möll ja Ülle Moks.

Ülle Moks on lõpetanud Haapsalu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise eriala (2008) ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala (2012). Töötanud Maksu- ja Tolliametis (25 aastat) revidendina, kus kontrollis arvestatud tasude ja nende maksustamise õigsust. Õpetab 5 aastat bürootöö eriala õpilasi ja 10 aastat raamatupidamise eriala õpilasi. Läbi viinud erinevaid täiskasvanutele mõeldud täienduskoolituskursusi.

Marelle Möll on lõpetanud 2003 aastal TTÜ KMK majandusarvestuse eriala, 2019 aastast sotsiaalteaduste magister (organisatsioonikäitumine). Osalenud raamatupidamise õppekavade väljatöötamise töörühmades. Haapsalu KHK töötab alates 2003 aastast raamatupidamise eriala kutseõpetajana ja alates 2005 aastast äriteenuste osakonna juhatajana. Õpetab üle 15 aasta raamatupidamise eriala õpilasi. Läbi viinud erinevaid täiskasvanutele mõeldud täienduskoolituskursusi. Viinud läbi mitmeid raamatupidamise täienduskoolituskursusi. Olnud ekspert õppekavarühmade kvaliteedihindamis- ning praktikaprotsessi hindamisel. Läbinud 260 tunnise pedagoogilise täienduskoolituskursuse.

Sihtrühm: aegunud kvalifikatsiooniga isikud, kes on eelnevalt omandanud kutse tase 4 (sh ka vanusegrupp 50+), on võimalik eraldi sooritada juhtimisarvestuse moodul, et saada tase 5. Arvestusala töötajad (andmesisestajad, abiraamatupidajad, assistendid, kassapidajad). Samuti ootame õppele neid töötavaid raamatupidajaid, kellel on erialane haridus, kuid puudub tase 5 kutsetunnistus.

Õppe alustamise nõuded: õppe alustamiseks on vajalikud arvestusalased teadmised vähemalt raamatupidaja assistent, läbitud arvestusalane koolitus või omab töökogemust raamatupidamise alal.

Eesmärk ja õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

  • Teostab varude ja põhivara arvestust erinevate meetodite alusel;
  • liigitab kulud ja kalkuleerib erinevate toodete ja teenuste omahinna rakendades kuluarvestuse meetodeid;
  • teostab kulu-maht-kasum analüüsi;
  • koostab majandusüksuse finantseelarve;
  • arvutab finantssuhtarvud ja teostab finantsaruannete muutuste analüüsi.

Kursuse teemad on täpsemalt õppekavas

  • Varude arvestus
  • Põhivarade arvestus
  • Kuluarvestus
  • Eelarvestamine
  • Finantsaruannete analüüsimine

Grupi suurus: 12  inimest

Koolitusel osalemiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe. Registreerumisel palume tutvuda HKHK täiskasvanute koolituskursuste korraldamise eeskirjaga. Tasuta kursustele saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerimisvorm õppeinfosüsteemis, kus saab kirjeldada koolitusvajadust ja motivatsiooni. Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ning põhjendus. Teiega võetakse ühendust. Kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Registreerin koolitusele

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram